Strategia

W swojej działalności spółka obecnie koncentruje się na trzech obszarach działalności deweloperskiej, turystyki medycznej i hotelarskiej.

Nasza strategia

W swojej działalności spółka obecnie koncentruje się na trzech obszarach działalności:

1

Działalność deweloperska

W segmencie deweloperskim spółka konsekwentnie od 2003 realizuje nowe projekty i ma zamiar dalej je konturować przy założeniu, że część ich produkcji będzie zasilać nasz dział hotelowy oraz mikromieszkań.

2

Działalność turystyczno-medyczna

W usługach hotelowych oraz medycznych koncentrujemy się w segmencie affordable luxury (dostępny luksus) oferując standard czterogwiazdkowy w swoich obiektach hotelowych oraz na turystyce medycznej przyciągającej obecnie do naszego kraju stale rosnącą liczbę tysięcy turystów medycznych z całego świata.

3

Rozwój południa Polski

Głównym obszarem naszej działalności są i będą największe aglomeracje miejskie na południu naszego kraju. W naszych obiektach i usługach proponujemy naszym klientom zarówno najwyższy standard połączony jednocześnie z unikatowym nowoczesnym designem za przystępną cenę.

Metropolis Regni Poloniae

W roku 1618 Georg Braun stworzył grafiki największych metropolii Europy, w tym Krakowa.

Wierzymy, że tak jak w tamtych odległych czasach w Krakowie także dzisiaj na naszych oczach dokonują się tutaj przełomowe zmiany, dzięki którym  nasze miasto za dwadzieścia lat stanie się jednym z wiodących europejskich metropolii, miastem nowoczesnym, dobrze zarządzanym z własną wizją przyszłości a jednocześnie tolerancyjnym i otwartym jak przed wiekami, bogatym wielokulturowością swoich mieszkańców oraz zrównoważonym środowiskowo a także rozsądnym dzięki intelektualnej sile swoich mieszkańców.

Wierzymy, że blisko trzydziestoletnie doświadczenie zarządu w branży turystycznej oraz deweloperskiej jak i medycznej pozwoli nam na osiągnięcie sukcesów biznesowych w tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie odnosilibyśmy sukcesów bez naszej dynamicznej, innowacyjnej i kreatywnej kadry oraz dobrych relacji z otoczeniem. Dlatego staramy się utrzymać status przyjacielskiej i innowacyjnej organizacji oraz prowadzić szeroko rozumiany dialog w ramach naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z poważaniem

Sebastian Kamiński 

Wiceprezes zarządu Metropolis S.A.